Odmena za právne služby

imgp3511

Naša odmena za právne služby vychádza z platnej advokátskej tarify - vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena môže byť:

1. hodinová - podľa počtu hodín potrebných na vybavenie veci (60 EUR/hod.),

2. paušálna - za poskytovanie služieb v určitom období alebo za úplné vybavenie veci (napr. vypracovanie kúpnej zmluvy vrátane elektronického návrhu na vklad do katastra od 200 EUR, kompletné založenie a zápis s.r.o. od 300 EUR),

3. podielová - podielom na hodnote veci v prípade úspechu v spore (5-20 %),

4. tarifná - podľa počtu úkonov a hodnoty veci (od 120 eur/úkon),

5. kombinovaná (napr. zľavnená tarifná platená priebežne a podielová v prípade úspechu).

eur100

 Z dôvodu prehľadnosti uprednostňujeme najmä tarifnú odmenu, t.j. klient platí iba za tie úkony právnej služby, ktoré sa reálne vykonajú.

V prípade tarifnej odmeny vieme s ohľadom na osobné pomery klienta a povahu veci poskytnúť zľavy, a to až do 50 % z odmeny podľa vyhlášky.

V prípade dlhodobejšej spolupráce je možné dohodnúť výhodnejšiu paušálnu odmenu.

 

JUDr. Miloš Chrenko nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a dohodnutá odmena je konečná.