dsc_4452m

JUDr. Miloš Chrenko (1978) absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave v r. 2005 (diplomová práca na tému: Neplatnosť skončenia pracovného pomeru); v r. 2006 absolvoval rigorózne skúšky (rigorózna práca na tému: Zmluvný systém v pracovnom práve) a získal doktorský titul.

 

Od r. 2003 do r. 2008 pracoval v advokátskej kancelárii JUDr. Romana Cibulku v Trnave.

 

V r. 2008 absolvoval advokátske skúšky a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu.

 

Ovláda anglický jazyk.

 

JUDr. Miloš Chrenko je členom Slovenskej advokátskej komory, zapísaný pod č. 4903.

 

Súčasne je JUDr. Miloš Chrenko zapísaný v zozname advokátov poskytujúcich právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci a v zozname advokátov ex offo pre konanie pred Ústavným súdom SR.

 

JUDr. Miloš Chrenko má tiež skúsenosti z pôsobenia ako rozhodca Slovenského stáleho rozhodcovského súdu (pre viac informácií viď www.ssrs.sk ) a z miestnej samosprávy ako poslanec obecného zastupiteľstva.