dscf1447_1

 

Advokátska kancelária JUDr. Miloša Chrenka je etablovaná na trhu právnych služieb od r. 2009, poskytujúc právne služby domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám v hlavných oblastiach slovenského právneho poriadku na celom území Slovenskej republiky.

 

Špecializujeme sa najmä na oblasť občianskeho práva /osobitne majetkové právo, právo nehnuteľností/, rodinné právo a na pracovné právo.

Právne služby ponúkame tiež v oblasti obchodného práva.

 

V záujme komplexnosti poskytnutia právnych služieb našim klientom, spolupracujeme s externými odborníkmi vo viacerých oblastiach a vieme splniť aj individuálne požiadavky klienta.

S orgánmi verejnej moci komunikujeme elektronicky, poskytujeme služby zaručenej konverzie a ďalšie elektronické služby, prostredníctvom ktorých šetríme klientom čas a najmä peniaze.

Požiadavku komplexnosti právnych služieb zabezpečujeme prostredníctvom úzkej spolupráce s exekútorskými a notárskymi úradmi, daňovými poradcami, súdnymi znalcami, tlmočníkmi a realitnými kanceláriami. Právnu pomoc poskytujeme i v anglickom jazyku, v prípade potreby za spolupráce tlmočníka aj v inom jazyku.

imgp3506

Základnými princípmi výkonu advokácie sú dôsledné zachovávanie povinnosti mlčanlivosti, individuálny prístup ku klientovi a absolútna priorita záujmov klienta pred záujmami ostatných osôb. Presadenie záujmu klienta právnymi prostriedkami v súlade so zákonom je primárnym cieľom poskytovania právnej služby, ktorý má prednosť pred záujmami iných subjektov ako aj pred záujmami samotného advokáta.

Uvedomujeme si dôležitosť klienta a jeho spokojnosť je naším základným cieľom. Spoluprácu s klientom chápeme nielen ako strohé riešenie konkrétneho právneho problému, ale snažíme sa o to, aby sme sa pre klienta stali silnými odbornými partnermi, ktorí ho budú opakovane prevádzať cez spleť právnych vzťahov.